Blog

26 lutego 2014

Izolacyjność cieplna, współczynnik U okna

Izolacyjność cieplną przegrody okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m2 płaskiej przegrody np. okna przy różnicy temperatury powietrza po obu

191011