Współczesna stolarka – Winergetic Premium

Dziś na budowę i eksploatację budynków przypada aż 42 % całkowitego zużycia energii, oraz 32 % emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Dlatego na znaczeniu zyskuje zasada zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą należy budować mądrze i ekologicznie, bo tylko to pozwoli nam zachować planetę dla przyszłych pokoleń. Jednym z ważniejszych założeń takiego podejścia jest oszczędność energii.

 Winergetic Premium passive- energoszczędne okna do salonu

Oknoplast – Winergetic Premium passive

Często słyszymy o budownictwie oszczędnym, ale co to oznacza w praktyce?

Najmniej uciążliwy dla środowiska jest budynek samowystarczalny pod względem energetycznym, czyli taki który sam pozyskuje lub wytwarza energię potrzebną do jego eksploatacji. Takie obiekty nazywamy zero-energetycznymi. Niskie zapotrzebowanie charakteryzuje także domy pasywne i energooszczędne. Budynki pasywne w ciągu roku zużywają nie więcej niż 15 kWh/m², co odpowiada 1,5m³ gazu na 1m² powierzchni. Oznacza to, że mieszczą się one w standardzie NF15 – EUco ≤15 kWh/(m²rok). Poziom zużycia energii pierwotnej nie może tu przekroczyć 120 kWh/m²rok dla wszystkich potrzeb energetycznych. Zalicza się do nich ogrzewanie, podgrzewanie wody oraz zużycie prądu na potrzeby bytowe. Obiekty energooszczędne w standardzie NF40 wykorzystują natomiast do 40 kWh/m². Warto zauważyć, że powstają także domy dodatnio energetyczne, które same wytwarzają więcej mocy niż zużywają.

Istotą budownictwa oszczędnego jest zminimalizowanie strat energii. Jak wynika z analiz profili energetycznych domów jednorodzinnych do największej ucieczki ciepła dochodzi przez nieszczelne okna, wentylację oraz ściany zewnętrzne, a następnie przez dach i podłogę na gruncie. W celu ograniczenia strat, konieczne jest zapewnienie wysokiej szczelności powietrznej obudowy budynku. Wiąże się to z zastosowaniem materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, a także montażem dodatkowych rozwiązań np.: wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Powłoka zewnętrzna budynku powinna być nieprzepuszczalna dla wiatru, a dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła stolarki w domu pasywnym nie może przekraczać Uw = 0,8 W/m2K.

Oknoplast- Winergetic Premium Passive

Oknoplast- Winergetic Premium Passive

Duże przeszklenia

Jednocześnie tym, co może dziwić w budynkach oszczędnych jest duża liczba przeszkleń. Wybierając materiały do budowy domu, zwracamy uwagę na ich współczynnik strat ciepła. Warto jednak patrzeć nieco szerzej: nie tylko na starty, ale także zyski ciepła czyli tzw. bilans energetyczny. Okna są znakomitym sposobem na pozyskanie ciepła i światła. Współczesna stolarka nie przyczynia się już do ubytków energii, a pozwala zyskać darmowe ciepło. Właściwie rozplanowane okna mogą korzystnie wpłynąć na profil energetyczny budynku. Duże szklane powierzchnie umieszcza się zatem głównie od strony południowej.

Wybierając stolarkę zdecydujmy się na tą o niskim współczynniku przenikania ciepła Uw. Parametr informuje nas o poziomie ucieczki ciepła przez okno po jego zamontowaniu, im jest on niższy tym lepiej. Najniższy współczynnik Uw posiadają okna Winergetic Premium Passive firmy Oknoplast, w których zastosowano innowacyjną technologię bariery termicznej SpaceBlock. Składa się ona z aerożelu, zamontowanego w ramie i warstwy pianki poliuretanowej w skrzydle. Model Winergetic Premium Passive może być wyposażony w nowoczesne pakiety szybowe, odgrywające niebagatelną rolę w pozyskiwaniu ciepła i minimalizacji start energii.

Wartość bilansu energetycznego okna zależy od współczynnika przenikania części profilowej okna tzw. Uf, szyby Ug, współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego g oraz powierzchni szyb. Właściwe przygotowanie takiego bilansu dla całego domu nie jest proste. Oprócz tych trzech elementów wpływ mają także orientacja budynku względem stron świata, strefa klimatyczna oraz jego kubatury.

Pakiet szybowy

Program Glass Compass pozwala na dobór optymalnych zestawów szybowych. Pakiety WARM, ENERGY i COMFORT, różnią się między sobą zastosowanym rodzajem powłoki niskoemisyjnej, a więc przepuszczalnością promieniowania słonecznego. Typ powłoki ma olbrzymi wpływ na uzyskiwane parametry, ponieważ pozwala na dotarcie promieni słonecznych do wnętrza, jednocześnie blokując ucieczkę ciepła na zewnątrz. Dwukomorowy pakiet szybowy o Ug =0,6 W/m2K i g =0,5 W/m2K pozwala na pozyskanie w ciągu roku około 24,7 kWh na każdy metr kwadratowy. Oznacza to, że przez standardowe okno zyskamy aż 51,5 kWh dodatkowej energii rocznie. Zmniejszenie zużycia energii i dłuższa żywotność poszczególnych elementów sprawi, że dom będzie przyjazny dla nas i naszej planety. Najnowsze rozwiązania pozawalają łączyć wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki z troską o środowisko naturalne.