Montaż okien krok po kroku – jak zrobic to dobrze

Prawidłowo przeprowadzony montaż okien to klucz do ich późniejszego prawidłowego funkcjonowania. Na fuszerkę nie ma tu miejsca, bo nawet niewielki błąd montażysty często ma olbrzymie konsekwencje dla użytkownika – złe funkcjonowanie okna, przenikanie zimna, wilgoć, a nawet rozwój pleśni. By tego uniknąć, podczas montażu należy ściśle przestrzegać wskazówek specjalistów firmy MS więcej niż OKNA. Jak one brzmią?

Pomiar otowru okiennego przed montażem

Pomiar otworów okiennych

Pierwszy, mający zasadnicze znaczenie i jednocześnie często najmniej doceniany etap montażu okien odbywa się jeszcze przed ich zakupem. Mowa o dokładnym zmierzeniu otworów okiennych i zamówieniu okien o odpowiednich wymiarach. Odpowiednich, czyli takich, które zapewniają tak zwany „luz dylatacyjny”. Jego wielkość uzależniona jest od wymiarów okien- im większe, tym dylatacja powinna być większa. Drugą, często lekceważoną zasadą, jest staranne przygotowanie otworu przed rozpoczęciem montażu. Szczelina musi mieć równomierną szerokość na całej długości ościeżnicy, jej krawędzie powinny być wyrównanie i oczyszczone z pyłu. Niekiedy konieczne jest wcześniejsze zagruntowanie podłoża.

Montaż właściwy

Właściwy montaż okna polega na obsadzeniu ościeżnicy w otworze okiennym i starannym wypoziomowaniu i wypionowaniu jej (należy sprawdzić obie przekątne). Następnie stabilizuje się ją za pomocą klinów, a w przypadku okien szerszych niż 120 cm – dodatkowo rozpórki. Mocowanie może odbyć się w dwójnasób – za pomocą dybli albo kotew (odmiana kołka i uchwytu).

Uszczelnianie
 Uszczelneinie czyli pianowanie ramy okna -

Pianowanie ramy okna

Po montażu mechanicznym przychodzi kolej na zastosowanie izolacji. I tu nie ma miejsca na błędy i niedokładność. Zasada izolowania okien jest analogiczna do tej, którą stosuje się w przypadku dachów. Od zewnątrz stosujemy izolację paroprzepuszczalną – tak by wilgoć mogła odparować. W części środkowej stosujemy termoizolację, najczęściej jest to piana rozprężna. Od wewnątrz okna należy zastosować izolację paroszczelną. Istnieją również rozwiązania zapewniające wszystkie wyżej wymienione izolacje w jednym produkcie, tak zwane taśmy trzy-funkcyjne zapewniające nie tylko bardzo dobrą izolację termiczną ale i paroizolację, a przy tym znacznie upraszczają montaż. Stosując materiały montażowe należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń ich producentów.

Obróbka estetyczna

Po obsadzeniu i zaizolowaniu ościeżnic (i odczekaniu odpowiedniego czasu np. by pianka mogła zastygnąć) wykonawca może przystąpić do ostatnich czynności. Mowa tu o zamaskowaniu spoiny i obróbce estetycznej okna. Metod, które montażysta może wybrać jest wiele. Spoinę można zatynkować, zasłonić płytą GK lub listwą maskującą, a później zamalować. W tak przygotowane ościeżnice można założyć skrzydła, które następnie należy odpowiednio wyregulować. Ale to już kolejna historia. Więcej informacji na temat produktów firmy stronie: www.ms.pl