Łatwy i szybki montaż okna w strefie docieplenia

Jak zamontować okno w strefieListwa_podokienna_MULTIBASE docieplenia budynku?

Dla długotrwałego i bezproblemowego użytkowania stolarki okiennej kluczowy jest jej właściwy montaż – przede wszystkim wyeliminowanie mostków termicznych oraz niedopuszczenie do przemarzania muru w okolicy okna. Zapewnia to wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań firmy AIB: Systemu SIMPLEX BASIC wraz z uniwersalną, termoizolacyjną listwą podokienną SIMPLEX MULTIBASE.

Projektując system zadbaliśmy o to, by zapewniał on nie tylko bardzo dobre parametry termiczne, lecz również był szybki i łatwy w instalacji. Dzięki temu, do minimum ograniczone jest ryzyko popełnienia ewentualnych błędów, a szczelne zamknięcie otworu okiennego można wykonać w krótkim czasie – mówi dr inż. Karol Kożuch, ekspert AIB.

Firma AIB nie tylko produkuje najnowszej jakości rozwiązania izolacyjne, lecz również dba o to, aby były one prawidłowo zainstalowane.

Więcej informacji o systemie  na stronie: www.aibsc.com.pl