Izolacyjność cieplna, współczynnik U okna

Izolacyjność cieplną przegrody okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m2 płaskiej przegrody np. okna przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1°C). Jednoznacznie należy stwierdzić, że im mniejsza wartość współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna przegrody okna

PRZYKŁAD :

Jakie jest zapotrzebowanie na energię, żeby utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu w ciągu 1 doby, przy założeniu, że różnica temperatur jest niezmienna, a straty ciepła dotyczą tylko okna?

Okno w pomieszczeniu

  • Wielkość okna – 1.5m x 1.5m = czyli okno o powierzchni 2.25 m2
  • Współczynnik całego okna U = 1.5 W/m2K
  • Temperatura powietrza w pokoju wynosi +20°C
  • Temperatura powietrza na zewnątrz wynosi – 10°C
  • Różnica temperatur wynosi 30°C (30K)

Oto rozwiązanie : 24 x 1.5 x 2.25 x 30 = 2430Watt / 1000 = 2.43kWh na dobę (w przybliżeniu 73kWh na miesiąc). Żeby utrzymać taką różnicę temperatur w w/w pomieszczeniu z podanym oknem należy dostarczyć 2.43kWh energii (np. z grzejników elektrycznych, kaloryferów lub innego źródła energii). Dla uzupełnienia informacji warto dodać, że gdyby to samo okno miało współczynnik U = 0.8W/m2K to zapotrzebowanie na energię (strata ciepła przez okno) byłoby niemalże dwukrotnie niższe, czyli oszczędność energii byłaby dwa razy większa!

Współczynniki, które powinni podawać producenci okien definiuje norma okienna PN-EN 14351. Niekiedy, w celu określenia współczynnika U dla poszczególnych elementów okna stosuje się określenia jak poniżej:

  • współczynnik Ug (od słowa glass, szkło) dotyczy tylko szyby,
  • współczynnik Uf ( od słowa frame, rama) – dotyczy samych ram, stosunkowo rzadko lub wcale nie podawany do wiadomości klienta,
  • współczynnik przenikania ciepła całkowity, oznaczany jako Uw (od słowa window, okno), to współczynnik przenikania ciepła dla całego okna.A